Management in transit

Efter ett genomfört företagsköp är ett snabbt agerande av största vikt. Köparen måste säkerställa att värden inte går förlorade på grund av ett oengagerat ledarskap i det köpta företaget. Det är många frågetecken i en organisation inför ett nytt ägarskap. En ledning som känner att den riskerar att förlora jobbet kan inte, med automatik, förväntas driva arbetet optimalt.

Det kan samtidigt vara svårt för de nya ägarna att snabbt hitta en ny ledning som kan ta över det köpta bolaget. Managementresurser är ofta en bristvara och rekrytering är tidskrävande.

I en köp-process, eller vid uppstart av nytt företag, kan Vi erbjuda tjänsten ”Management in Transit”, där vi som inhyrda chefer ser till att företaget drivs på ett bra och säkert sätt tills dess att köparens permanenta ledning är installerad.

Vi har mångårig erfarenhet av företagsledning från ett stort antal branscher, såväl nationellt som internationellt.

Förändringar och förändringsprocesser är något som vi är vana vid. Med vår breda erfarenhet från såväl mindre som större företag, kan vi snabbt sätta oss in i en ny situation och ett nytt företag.

Vi kan motivera och leda personal, bevaka och utveckla marknader, kunder och leverantörer som kanske känner osäkerhet i situationen, så att företagets upparbetade värden och good-will minskar eller går förlorad.

"Management in Transit” innebär att personal från oss går in som styrelseledamöter, VD-ar, funktionschefer eller komplett ledningsgrupp, på köparens mandat, under begränsad tid, tills dess att köparen tillsatt en egen ledningsfunktion. Självfallet kan vi biträda vid rekrytering och urval vid tillsättandet av ett mera permanent ledningsteam.

Kontakt

Tel: +46(0)31-836977
Fax: +46(0)31-812022
Email: [email protected]

Tel +46 (0)31 836 977, Fax +46 (0)31 161 684, Email [email protected] English