Cultural Due Diligens

Vid genomförandet av ”traditionell” Due Diligence läggs stor vikt vid företagets finansiella och legala strukturer. Processen är både tidskrävande och kostsam men ger i slutändan köparen bara en begränsad uppfattning om de viktigaste värdeskapande strukturerna i företaget.

Ett köpbeslut som huvudsakligen baseras på resultatet av traditionell Due Diligence kan innebära kostsamma missbedömningar som har sin grund i ofullständig information.

Vi erbjuder köparen en ”Kulturell och Strukturell Due Diligence” - KSDD - som ett viktigt komplement och underlag för köpbeslutet och i sista hand för värdering av företaget.

Genom KSDD gör Vi en genomlysning av de värdeskapande elementen i företaget som t.ex: kompetens hos management, strategifrågor, marknadsföring, operationell skicklighet, produktförsörjning, produktutveckling, logistik, personalpolitik samt - inte minst - utvärdering av företagskulturen.KSDD är en mycket kostnadseffektivt metod att förbättra köparens beslutsunderlag och minska risken för framtida dyra misstag.

Vi har en egen mångårig och bred operationell erfarenhet av att driva företag på ledningsnivå. Vi har varit verksamma i ett stort antal olika företagskulturer – såväl nationellt som internationellt – och har därmed förvärvat en god kunskap om företagandets problem och möjligheter. Vi talar näringslivets språk och kan – med egen hands-on erfarenhet i ryggen – objektivt se igenom och bedöma företagsstrukturer.

Kontakt

Tel: +46(0)31-836977
Fax: +46(0)31-812022
Email: [email protected]

Tel +46 (0)31 836 977, Fax +46 (0)31 161 684, Email [email protected] English