Why sell now?

100.000 svenska företag till salu.

De närmast åren kommer över 100 tusen svenska företag att behöva byta ägare. Fyrtiotalisterna går i pension. Vem skall köpa alla dessa företag? Hälften av alla företagare kommer sannolikt inte att hitta någon som köper deras livsverk - nedläggning hotar.

Skall Du sälja? Har Du ställt Dig i kön? Står Du först eller sist?

Vi är ett neutralt, oberoende rådgivande företag med kvalificerad erfarenhet av företagsförmedling. Vi äger vårt bolag och driver även egna verksamheter. Vi förstår värdet av att arbeta konfidentiellt, med respekt för varje uppdrags särart. Vi är ytterst professionella.

Om Du funderar på att sälja Ditt företag inom en treårsperiod och inte vill hamna sist i kön så är Du välkommen att kontakta någon av oss för en förutsättningslös diskussion.


Tel +46 (0)31 836 977, Fax +46 (0)31 161 684, Email [email protected] English