Partners

Hans Karlsson

Mångårig VD-erfarenhet i marknadsbolag inom olika nordiska industrikoncerner, Yxhult AB, Asko OY och Munksjö AB. Erfarenhet av styrelseuppdrag. Erfarenhet från business to business inom bl a byggprodukter, kapital- och konsumentvaror. Etableringar och affärsutveckling. Intresseinriktning främst mot sälj- och marknadsutveckling. Stockholmskontoret; 0730-680770

Nils Ivar Leifsson Janson

Styrelse och företagsledning. Verksam inom Gota Projekt Finans, Merkantil Leasing, Axel Johnson Gruppen. VD Företagarna Väst,Västsvenska Handelskammaren, EBRD. Finansiering, riskkapital och rekonstruktioner. 0703-468790

Lars Erik Olsson

Företagsledning, produktion företrädesvis inom verkstadsindustrin – INM Gruppen. Affärsutveckling inom varierande teknikområden. Mentorskap på olika nivåer. Styrelseuppdrag. 0707-429347

Rurik M Soko

Bred styrelse- och VD erfarenhet från verkstadsindustri och handel. Ledande befattningar i större företag i internationella miljöer - Tudor AB, Luna AB, Värnamo AB, Ytong AB m.fl . Företagsledning, strategifrågor, etableringar och affärsutveckling. Utlandstjänst. 0704-948986

Lars Stillman

Flerårig styrelse- VD erfarenhet från bl.a större grossist- och detaljistverksamheter för konsumentkapitalvaror. Företagsledning inom under-leverantörsledet – Continental Sverige AB, Arvid Nilsson AB, Tingströms AB. Varumärkesstrategier. Sälj- och marknadsutveckling. Forskarutbildning. 0735-118888

Tel +46 (0)31 836 977, Fax +46 (0)31 161 684, Email [email protected] English