Value increasing disponitions

Inför en förväntad ägarförändring i bolag – succession, försäljning – är det viktigt att ägaren, i god tid, genomför ett antal åtgärder som syftar till att göra verksamheten mera transparent, tydlig och renodlad.

Efterträdaren har behov av att förstå bolagets strategi, affärsupplägg och operativa drift. Ej nödvändiga sidoaktiviteter och kapitalbindande balansposter bör, så långt möjligt, rensas ut.

Dessa frågor är speciellt viktiga i ägarledda mindre och medelstora entreprenörsbolag där köparen, ofta med all rätt, kan fråga sig om inte säljaren – entreprenören – har hela affärskonceptet ”i huvudet”. Något som tveklöst sänker det förväntade värdet på bolaget.

Säljaren bör inför ett planerat överlåtande och långt innan säljprocessen inletts, göra en genomlysning av bolaget. Bolaget bör utarbeta en detaljerad affärsplan som på ett realistiskt sätt beskriver bolagets positionering och möjliga affärsutveckling. All erfarenhet visar att en sådan dokumentation har en starkt värdehöjande påverkan på köpeskillingen.

För att sammanställa en affärsplan objektivt och professionellt behöver säljaren oftast en stödjande insats från externa resurspersoner. CABB har ett antal chefer med egen VD-erfarenhet och med god kunskap om hur en köp/säljsituation skall matchas för att nå ett optimalt resultat för alla parter.

En väl genomarbetad affärsplan är ett utmärkt verktyg för att utveckla och styra ett bolag lönsamt och kontrollerat. Kostnaden för att producera en sådan är, i sammanhanget, närmast försumbar.

Kontakt

Tel: +46(0)31-836977
Fax: +46(0)31-812022
Email: [email protected]

Tel +46 (0)31 836 977, Fax +46 (0)31 161 684, Email [email protected] English