Work method

Vid företagsöverlåtelse kan vi erbjuda kvalificerat stöd. Vi har en omfattande egen erfarenhet av att sälja/köpa företag, vi driver egna företag och har alla varit i VD position. Vi är därför väl insatta i alla faser av företagsöverlåtelsen.
  • Vid första kontakttillfället lämnar vi över en sekretessförbindelse. Först därefter diskuterar vi säljarens önskemål.
  • Vi ”läser in” företaget och intervjuar de personer säljaren anvisar.
  • Vi utarbetar ett Informationsmemorandum och går igenom olika strategival, målgrupper mm med säljaren. Baserat på det fortsatta handlingsprogrammet så kompletterar vi materialet och gör en fördjupad analys av målgruppen.
  • Vi föreslår (och genomför?) värdehöjande åtgärder.
  • Vi kontaktar intressenter och presenterar självständigt – eller tillsammans med säljaren – företaget.
  • Vi deltar i förhandlingsomgångarna.
  • Vi kan anvisa juridisk- och skattemässig rådgivning.
  • Vi medverkar till att övergången blir bästa möjliga med hänsyn även till personal, kunder och leverantörer.

Tel +46 (0)31 836 977, Fax +46 (0)31 161 684, Email [email protected] English