Vanliga frågor

När skall jag sälja mitt företag?

Alla undersökningar gjorda på senare tid pekar på att flera hundra tusen företag i Sverige skall byta ägare inom en treårsperiod.

Därför är det bråttom nu för dem som funderar på att sälja sitt företag.

Det gäller att vara först i kön bland dem som bjuder ut ett företag till försäljning därför att i slutet av kön kommer det inte att finnas köpare till alla företag.

Vad skall jag förbereda inför en försäljning?

Huvudsyftet med att förbereda ditt företag inför en försäljning är att göra det tillräckligt intressant för strategiskt intresserade köpare. En av de viktigaste punkterna är att säkerställa att din affärsplan är tydlig, intresseväckande och implementerad.

Det är också viktigt att renodla företaget och dess tillgångar, bl. a. genom att avveckla ovidkommande saker i balansräkningen. Du bör också överväga att ta in externa medlemmar i styrelsen samt att anställa/hyra in en extern VD.

Hur lång tid kommer processen att ta?

Det tar nästan alltid längre tid, vanligtvis flera månader mer, än man först beräknar. Väl genomförda förberedelser påskyndar alltid processen.

CABB kan optimera säljprocessens tid genom att vi tar ett helhetsansvar samt att vi aktivt kan delta i förberedelserna. Det är viktigt att man kan agera pro-aktivt genom hela processen. CABB hjälper dig att undvika passivitet.

Finns det färdiga värderingsmodeller för att bedöma värdet av mitt företag?

Det finns generella modeller men det är viktigt att komma ihåg att varje företagsaffär är unik. Det kommer att vara mycket stor spridning mellan högsta och lägsta bud.

Priset bestäms alltid av köparens intresse för bolaget och därför är det viktigt att finna flera strategiskt intresserade köpare.

Skall jag arbeta kvar i företaget efter en försäljning?

Nästan alla köpare vill att tidigare ägare/VD arbetar kvar i företaget en period och oftast är detta förknippat med att hela köpeskillingen inte betalas förrän efter den periodens slut.

Det är naturligtvis individuellt, men det är oftast bättre att redan från början tillsätta en ”extern” VD som kan överbrygga ägarskiftet. När Du sålt Ditt livsverk vill Du förmodligen också kunna gå vidare med Dina nya planer

Hur bedömer tänkbara köpare mitt företag?

Det gäller att komma ihåg att tänkbara köpare kommer att få tillgång till all relevant information om Ditt företag. Därför är förberedelsefasen oerhört viktig. Att ha en väl implementerad och relevant affärsplan kan inte överskattas.

Hur bedömer jag vilken köpare som är bäst?

Framförallt finns det svaret i köparens intresse för Ditt företag men Ditt slutliga val av köpare skall också fattas med tanke på dina kunder, dina anställda samt dina leverantörer och andra intressenter.

Att uppnå en optimerad köpeskilling är naturligtvis också viktigt så att Du kan genomföra Dina nya planer.

Varför skall jag vända mig till CABB?

CABB är en grupp konsulter med mycket gedigen erfarenhet som företagsledare. CABB är oberoende, neutrala och kompetenta och CABB kan skapa respekt för Ditt livsverk. Processen kräver mycket mer tid än man kan förutse och CABB kan ge dig den tiden så att Du kan fortsätta driva företaget och på så sätt optimera dess värde.

Skall jag använda en skatteexpert?

Ja, specialistkompetens är viktig. Regelverket ändras i princip konstant och endast en specialist kan optimera Din individuella situation. CABB kan förmedla kontakt med sådana specialister. Behovet av specialister är ibland lika viktigt under förberedelsfasen som när köpeskillingen skall hanteras.

Skall jag använda juridisk expertis?

Ja, specialistkompetens är viktig därför att endast en specialist kan optimera Din individuella sitation. CABB kan förmedla kontakt med sådan specialister.

Tel +46 (0)31 710 29 00, Fax +46 (0)31 710 29 01, Email [email protected] English