Partners

Lars Erik Olsson

Företagsledning, produktion företrädesvis inom verkstadsindustrin – INM Gruppen. Affärsutveckling inom varierande teknikområden. Mentorskap på olika nivåer. Styrelseuppdrag. 0707-429347

Rurik M Soko

Bred styrelse- och VD erfarenhet från verkstadsindustri och handel. Ledande befattningar i större företag i internationella miljöer - Tudor AB, Luna AB, Värnamo AB, Ytong AB m.fl . Företagsledning, strategifrågor, etableringar och affärsutveckling. Utlandstjänst. 0704-948986

Lars Stillman

Flerårig styrelse- VD erfarenhet från bl.a större grossist- och detaljistverksamheter för konsumentkapitalvaror. Företagsledning inom under-leverantörsledet – Continental Sverige AB, Arvid Nilsson AB, Tingströms AB. Varumärkesstrategier. Sälj- och marknadsutveckling. Forskarutbildning. 0735-118888

Tel +46 (0)31 710 29 00, Fax +46 (0)31 710 29 01, Email [email protected] English