Partners

Hans Karlsson

Mångårig VD-erfarenhet i marknadsbolag inom olika nordiska industrikoncerner, Yxhult AB, Asko OY och Munksjö AB. Erfarenhet av styrelseuppdrag. Erfarenhet från business to business inom bl a byggprodukter, kapital- och konsumentvaror. Etableringar och affärsutveckling. Intresseinriktning främst mot sälj- och marknadsutveckling. Stockholmskontoret. 0730-680770

Lars Erik Olsson

Företagsledning, produktion företrädesvis inom verkstadsindustrin – INM Gruppen. Affärsutveckling inom varierande teknikområden. Mentorskap på olika nivåer. Styrelseuppdrag. 0707-429347

Thomas Ryberg

Försäljning och internationell affärsutveckling inom informations- och telekomindustrin, samt dessförrinnan under ca 10 år arbetat som Financial Controller på ledande svenska och utlänska bolag(Ericsson, Nokia). Under nära 10 år har Thomas Ryberg bott och arbetat utomlands, vilket givit honom god förmåga att medverka i internationell industiell utveckling. Stockholmskontoret. 0702-805035

Rurik M Soko

Bred styrelse- och VD erfarenhet från verkstadsindustri och handel. Ledande befattningar i större företag i internationella miljöer - Tudor AB, Luna AB, Värnamo AB, Ytong AB m.fl . Företagsledning, strategifrågor, etableringar och affärsutveckling. Utlandstjänst. 0704-948986

Lars Stillman

Flerårig styrelse- VD erfarenhet från bl.a större grossist- och detaljistverksamheter för konsumentkapitalvaror. Företagsledning inom under-leverantörsledet – Continental Sverige AB, Arvid Nilsson AB, Tingströms AB. Varumärkesstrategier. Sälj- och marknadsutveckling. Forskarutbildning. 0735-118888

Tel +46 (0)31 836 977, Fax +46 (0)31 161 684, Email [email protected] English