Värdering

Det finns ett antal mer eller mindra sofistikerade värderingsmodellar som försöker fånga företagets "rätta" värde. Den allra enklaste innebär att man multiplicerar företagets resultat med ett antal år i förhoppning om att den framtida vinstutvecklingen blir minst lika god i framtiden som den varit historiskt.

Vilken modell man använder sig av hänger ofta ihop med de preferenser som rådgivaren – oftast revisorn – har. Alla har sina för- och nackdelar. Ju enklare desto bättre.

CABB har uppfattningen att företagets värde aldrig blir högre än vad som en köpare är beredd att betala. Det gäller därför att lyfta fram och beskriva företagets möjligheter på ett sådant sätt att köparen intresse för ett högt värde väcks. Vi lägger stor vikt vid den affärsmässiga och strategiska analysen. En väl genomarbetad affärsplan med en framtidsvision är nyckeln till att hitta rätt köpare. En köpare som får ut synergieffekter och som därmed är beredd att betala ett pris som ligger högt i värderingsmodellen.

CABB har bred erfarenhet av ett antal branscher som parat med ett stort nätverk och intressentregister ger förutsättningar för en lyckad matchning av köpare och säljare. Viktigt är affärsförståelse samt erfarenhet av marknadsföring även internationellt.

Vi behandlar varje värderingsärende med respekt, konfidentiellt och individuellt.


Tel +46 (0)31 836 977, Fax +46 (0)31 161 684, Email [email protected] English