Sälja företag

Vem skall jag lämna mitt företag till, för att få hjälp vid en försäljning? Du behöver handfast rådgivning. Revisorn är expert på att ta fram underlag för en ekonomisk/finansiell presentation. Banken kan erbjuda hjälp och har intresse av att hantera köpeskillingen. Advokaten behövs för avtalsskrivningen. Sedan kan du behöva skatterådgivning. Var och en är professionell på sitt område. Ingen av dem behärskar hela processen.

Ovanstående specialistinsatser är gemensamma för alla företagsöverlåtelser. Ofta kan man hantera frågeställningar efter samma mallar. Det ena avtalet är inte olikt det andra. Samma siffror och nyckeltal tas fram i alla ekonomiska presentationer.

För dig som säljare är det viktigt att få bra specialistinsatser för ett formellt bra genomförande av affären. Att hitta bra specialister är inget problem.

Vad behövs mer för en lyckad affär?

Någon som:
  • Utvärderar och tar fram mitt företags unika fördelar
  • Analyserar de strategiska möjligheterna
  • Beskriver framtida utvecklingsalternativ
  • Förstår företagandets villkor
  • Kan marknadsföra mitt bolag mot rätt köparkategori
  • Är affärsorienterad

CABB är en grupp konsulter med egen erfarenhet som företagsledare. Vi har medverkat i ett stort antal företagsöverlåtelser och förstår, fullt ut, säljarens och köparens problematik. Vi behandlar varje uppdrag individuellt, med respekt och konfidentiellt. Vi lägger stor vikt vid den affärsmässiga analysen, för att matcha fram en köpare, där synergieffekter motiverar en hög köpeskilling.

Genom att vi varit verksamma i ett stort antal brancher - även internationellt - så har vi en omfattande kunskapsbank och ett stort nätverk. Vi vet att varje uppdrag är ett förtroende. Vi har hög moral, förhandlingsvana och är resultatinriktade.


Tel +46 (0)31 710 29 00, Fax +46 (0)31 710 29 01, Email [email protected] English