CABB – konsulter i företagsförmedling

Vi är oberoende företagsmäklare och rådgivare vid företagetagsöverlåtelser och medverkar i och genomför företagsköp och företagsförsäljningar för "medelstora" bolag och ej noterade bolag. Vår verksamhet startade 1996 och våra uppdragsgivare består av både publika och onoterade bolag.

Vi är etablerade i Göteborg och Stockholm.

Utöver traditionella värderingsmodeller lägger CABB som M&A konsulter stor vikt vid företagens mjuka värden, för att matcha rätt företagsköpare mot rätt företagssäljare.

Vi har goda kontakter med banker, revisorer och advokater för att smidigt genomföra hela köp- och säljprocessen. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag och därmed sammanhängande successsionsfrågor.

Vi arbetar med respekt, konfidentiellt och individuellt.

CABB befinner sig i en dynamisk marknad.

Vi har löpande behov av att stärka vår stab. Är Du intresserad av en förutsättningslös diskussion om en eventuell medverkan i vår grupp - ring 031 - 710 29 00 och prata med någon av oss. 


Tel +46 (0)31 710 29 00, Fax +46 (0)31 710 29 01, Email [email protected] English